A. Aleksandravičius

הפארק הלאומי ההיסטורי בטרקאי

מעונם האגדי של שליטי ליטא, אגמים וחופים הציוריים, מורשת הקראים וחיי האצילים - רק בטרקאי (Trakai) תוכלו לפגוש עושר היסטורי וטבעי כה רב במקום אחד. זהו הפארק הלאומי ההיסטורי היחיד בליטא ובכל אירופה, ולכן הוא אתר חובה עבור תיירים מקומיים ואורחים זרים כאחד.