R. Šeškaitis

Kultūros naktis

Šią naktį netgi vaikams leidžiama nemiegoti. Naktis apglėbia, įtraukia, išjudina ir... nušvinta akyse. Tradicinio vienos nakties festivalio „Kultūros naktis“ organizatoriai šviesos kviečia ieškoti tamsoje – juk fantazija labiausiai išsiskleidžia tik tada, kai užgęsta šviesos. Koncertai ir performansai, šiuolaikinio meno instaliacijos, vaidinimai ir šokiai, tapyba ir fotografija, kinas, poezija – viskas, ką mes vadiname kultūra, šią naktį yra gyva ir labai arti. Atmerkiam plačiai akis ir... neriam.