D. Ragaišienė

Nusipink krepšį

Gal pirmasis krepšys ir neišeis tobulas, tačiau išmėginti vytelių pynimą, kuriuo senoliai trumpindavo ilgus žiemos vakarus, verta. Benarstydami vyteles išgirsite pasakojimų, kokios pynimo medžiagos naudojamos nuo seno, kaip vytelės ruošiamos pinti ir kokius daiktus iš jų galima padaryti.