A. Kulikauskienė

Aukštaitija. Žmonės ir kultūra

Per aukštaičių žemes šimtus metų keliavo įvairiausių tautybių ir kultūrų žmonės. Kiekvienas čia paliko savo pėdsaką, savo kultūros dalelę. Poetiškos, meniškos sielos Aukštaitijos žmonės garsėja darbštumu ir išradingumu. Kad ir ką darytų – paimtų medžio šaką ar molio gabalą, išlaužtų žilvičio vytelę ar ištrauktų iš krepšio siūlų kamuolį. Jie drožia, lipdo, pina, mezga. Darbas jų rankose skamba lygiai taip, kaip ir daina. Aukštaičių per amžius išsaugotos ir vis dar dainuojamos archajiškos daugiabalsės sutartinės įtrauktos į UNESCO nematerialaus kultūros paveldo sąrašą.