Europos Sąjungos projektai

 

 

Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojami projektai 2016 - 2020 m.

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto “Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos” priemonės Nr. 05.4.1-LVPA-V-812 “Nacionalinių turizmo maršrutų, trasų ir produktų rinkodara bei turizmo ženklinimo infrastruktūros plėtra” iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų siūlomų bendrai finansuoti valstybės projektų sąrašas Nr. 1. Projektai finansuojami iš Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Projekto pavadinimas

Unikalus paraiškos kodas

Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas tikslinėms atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-01-0001
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas svarbioms atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-01-0002
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas vietinio turizmo rinkoje 05.4.1-LVPA-V-812-01-0003
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Italijos, Prancūzijos, Ispanijos, Belgijos, Nyderlandų atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-01-0004
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas tolimosioms atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-01-0005
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Švedijos, Norvegijos, Suomijos ir Danijos atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-01-0006
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų pristatymas bei reklama Lietuvos ir užsienio šalių interneto portaluose, socialiniuose tinklalapiuose ir leidiniuose 05.4.1-LVPA-V-812-01-0007
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Vokietijos ir Jungtinės Karalystės atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-02-0001
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Italijos, Prancūzijos ir Švedijos atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-02-0002
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Izraelio, Japonijos ir Kinijos atvykstamojo turizmo rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-02-0003
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Lietuvos ir Lenkijos turizmo rinkose bei turinio kūrimas 05.4.1-LVPA-V-812-02-0004
Lietuvos gamtos ir kultūros paveldo objektų (išteklių) pristatymas Lietuvos ir užsienio rinkoms 05.4.1-LVPA-V-812-03-0001

 

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijos 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto “Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas” priemonės Nr. 03.2.1-LVPA-K-801 “Naujos galimybės LT” iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų siūlomi bendrai finansuoti valstybės projektai. Projektai finansuojami iš Europos regioninio plėtros fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

Smulkiojo ir vidutinio turizmo verslo dalyvavimo tarptautinėse turizmo parodose organizavimas                                                                                                    03.2.1-LVPA-K-801-03-0012