E. Braziulienė

Kelionė po senąsias Lietuvos mokyklas

Naujų mokslo metų proga – rudeninė idėja pakeliauti po šalį lankant išlikusias ir turistams atviras senąsias mokyklas: nuo slaptų klasių dūminėse pirkiose iki smetoniškos ugdymo įstaigos, Radvilų laikus menančios gimnazijos ar net iš Amerikos atplukdytos mokyklos!

 •  Radvilų mokykla

Tame pačiame pastate, kur XVII a. Kėdainiuose veikė ,,Gymnasium Illustre“ (lot. Šviesioji gimnazija), įkurta Kristupo Radvilos, iki šiol yra Kėdainių šviesioji gimnazija. Kadaise tai buvo pagrindinė aukštesnioji protestantų mokykla lietuviškose LDK žemėse. Čia dėstė garsūs Europos mokslininkai, gimnazijoje veikė spaustuvė. Mokiniai net per pertraukas turėdavo kalbėti lotyniškai, gabiausius K. Radvila siųsdavo mokytis į užsienį. Tai – vienas seniausių mokyklos pastatų Lietuvos teritorijoje, jo puošmena – vidinis kiemelis su renesansine arkada ir stiklo kupolu.

Šio pastato lankymas įtrauktas į ekskursijas po Kėdainių miestą, turistai gimnazijoje gali apsilankyti ir savarankiškai.

Daugiau informacijos – ČIA.

 • Smetoniška mokykla

Pasėdėti „smetoniškame“ suole, plunksna parašyti „smetoniškame“ sąsiuvinyje galima Užugirio muziejuje (Ukmergės r.). Čia atkurta tarpukario pradinės mokyklos klasė, kurioje rengiama dailiojo rašto edukacija. Įdomu, kad Užugirio muziejus įsikūręs gatviniame Užulėnio kaime, rūmus primenančiame pastate, kurį krašto gyventojams padovanojo Pirmasis Nepriklausomos Lietuvos Prezidentas Antanas Smetona. Jo rūpesčiu čia 1935 m. buvo įkurta viena moderniausių Lietuvos pradinių mokyklų. Šalia mokyklos, kitoje gatvės pusėje, buvo prezidento namai, tačiau dabar likęs tik šulinys ir senos obelys. Šalia jų sodelyje pastatytas A. Smetonos tėvų namo maketas.

Daugiau informacijos – ČIA.

 • Mokykla, atplukdyta iš Amerikos

Kadaise Laurynas Radziukynas, iš savo gimtojo Kurnėnų kaimo (Alytaus r.), iki mokyklos turėdavo žingsniuoti kelis kilometrus. Klumpės, kuriomis jis avėdavo, nutrindavo jo kojas iki kraujo. Kai vėliau emigravęs į JAV jis prakuto, sėkmingai plėtodamas smilkalų verslą, nusprendė gimtajam kaimui padovanoti mokyklą. Daugelis statybinių medžiagų Lietuvą pasiekė iš Čikagos per Niujorko uostą. Iš JAV atplukdyta mokykla buvo baigta statyti 1936 m. Tuo metu tai buvo viena moderniausių mokyklų šalyje. Ją elektra aprūpindavo šalia pastatyta vėjo jėgainė. Šiandien, po restauracijos, mokykla mielai priima lankytojus. Iš anksto užsisakius galima sudalyvauti pamokoje, kuri vyksta autentiškoje tų laikų klasėje. Norintieji gali dalyvauti edukaciniame dailyraščio rašyme žąsies plunksna „Žąsį pasikinkęs baltą dirvą aria...“

Daugiau informacijos – ČIA

 • Slapta „daraktorinė“ mokykla

Skaityti iš autentiškos anuomet išleistos maldaknygės slebizavimo būdu, rašyti grifeliu ant grifelinės lentelės ar net surasti tinkamą slėptuvę nuo žandaro. Štai ko moko daraktorė slaptosios lietuviškos mokyklos ekspozicijoje Lietuvos liaudies buities muziejuje Rumšiškėse (Kaišiadorių r.), Kirdeikių sodyboje, muziejaus Aukštaitijos kaime, kur iš tiesų yra veikusi slaptoji mokykla. Čia galima daugiau sužinoti apie spaudos draudimo laikotarpį, knygnešius, mamos mokyklą, slaptųjų mokyklų skirtumus nuo šiuolaikinių mokyklų.

Taip pat ir moksleiviams, ir suaugusiems muziejaus miestelyje XX a. 3–4  dešimtmečio pradžios mokykloje gali būti pravedama dailyraščio pamoka – plunksnakočiu su plienine plunksna ir rašalu. Į šią pamoką skambučiu pakviečia „mokytoja“, ji pristato mokyklos taisykles.  

Daugiau informacijos – ČIA.

 • Vargo mokykla

Jono Basanavičiaus gimtinėje, Lietuvos nacionalinio muziejaus padalinyje, Ožkabaliuose (Vilkaviškio r.) vykdoma edukacinė programa „Vargo mokykla“. 40 metų! Tiek pogrindyje teko slapstytis lietuvių kalbai ir ją puoselėjusiems slaptųjų mokyklų mokytojams, kuriuos vadino daraktoriais. Suvalkietiškoje stuboje galima tapti tikrais XIX a. mokiniais ir pajusti spaudos draudimo laikų atmosferą. Taip pat patirti, kai reiškia rašyti ant grifelinės lentelės pasišviečiant žvake ir pajusti siaubą, kai netikėtai užklumpa žandarai.

Daugiau informacijos – ČIA.

 • Senoji gimnazijos klasė

Viename seniausių Lazdijų miesto pastatų, buvusioje „Žiburio“ gimnazijoje, dabar yra įsikūręs Lazdijų krašto muziejus. Viena iš jo ekspozicijų yra skirta „Senajai gimnazijos klasei“. Čia galima susipažinti su senosiomis mokymo priemonėmis, pasėdėti senuose mokykliniuose suoluose, rašyti žąsies plunksna, apžiūrėti senovinius vadovėlius. Klasėje vykdomos edukacijos „Slaptoji mokykla“. Beje, dailyraščio ar Lazdijų istorijos pamoką „praves“ pats gimnazijos įkūrėjas Motiejus Gustaitis, niekada nepaliekantis klasės. Jis į „Žiburio“ gimnaziją stengdavosi priimti visus vaikus, neturtingus mokinius, našlaičius, dažnai šelpdavo juos pats ir sakydavo: „Jei mes jiems nepadėsim, jie kitur šviesos negalės rasti“.

Įdomu, kad buvusios Seinų „Žiburio“ gimnazijos antrame aukšte yra įrengta Salomėjos Nėries memorialinė ekspozicija. Poetė Lazdijuose gyveno ir dirbo – mokė gimnazistus vokiečių kalbos. Savo kambarį dėl neįprastos formos S.Nėris vadino „Karstu“.

Daugiau informacijos – ČIA.

 • Slapta mokykla dūminėje pirkioje

Rokiškio krašto muziejuje programos „Slaptoji lietuviška mokykla“ metu pasakojama apie spaudos draudimo laikotarpiu (1864–1904 m.) Lietuvoje veikusias daraktorines mokyklas. Supažindinama, kokios buvo mokymosi sąlygos, mokymo priemonės, dėstomi dalykai, kaip dirbo ir gyveno daraktoriai. Užsiėmimai vyksta dūminėje pirkioje. Vaikai skaito to meto slapta gabentas knygas, „graždanka“ spausdintus tekstus, rašo žąsies plunksna, atlieka įvairias užduotis. Edukacija moksleiviams rengiama balandžio–birželio mėn.

Ištisus metus moksleiviai kviečiami į edukaciją „Senieji matų vienetai“. Joje galima papildyti matematikos žinias, pritaikant senuosius matus mūsų buityje, palyginti šių dienų matematikos vadovėlius ir tarpukario mokymo priemones.

Daugiau informacijos – ČIA.

Šalyje gausu ir kitų stotelių, susijusių su švietimu:

 • Pasvalio krašto muziejuje – edukacinė programa „Slaptoji lietuviška mokykla“. Daraktorius veda pamoką „dūminėje“ gryčioje.
 • Žemaitės memorialiniame muziejuje (Plungės r.) Bukantės dvarelyje – programa „Rašymas žąsies plunksna“. Žąsies plunksna, dailyraščiu perrašysite trumpą rašytojos Žemaitės kūrinio ištrauką. Ieškosite panašumų tarp rašytojos ir vienuolių rašytų tekstų.
 • Biržų krašto muziejuje „Sėla“ – edukacinė pamoka „Slaptoji mokykla“. Gūdžiais laikais, kai beveik visa Lietuva buvo Rusijos imperijos dalimi, kai buvo uždrausta lietuviška spauda ir uždarytos lietuviškos mokyklos, žmonės vaikus slapta mokė lietuviško rašto. Apsilankę pamokoje sužinosite, iš ko skaitė ir kaip rašė to meto mokiniai, kas juos mokė ir kokie pavojai grėsė lankantiems slaptąją mokyklą. 
 • A. ir M. Miškinių literatūrinėje-etnografinėje sodyboje (Utenos r.) – edukacinės programos „Daraktorinė mokykla“ ir „Kaip mokėsi mūsų senoliai“. Edukacinė programa „Kaip mokėsi mūsų senoliai“ yra skirta pradinių klasių moksleiviams. Ji dalyvius nukelia į XIX a. pabaigą. Vaikai susėda už ilgo stalo, dega žibalinė lempa ir žvakės. Pamoka pradedama malda. Edukatorė papasakoja apie to meto draudimus, priemones ir bausmes. Dalyviai rašo grifelinėje lentelėje, skaito tekstą ir sąsiuvinyje atlieka pratimus iš 1911 m. vadovėlio. Visi aprūpinami priemonėmis – to meto skrynelėmis, kuriose būna įdėta lentelė, sąsiuvinis, plunksnakotis, apsiauna naginėmis. Edukacinė programa „Daraktorinė mokykla“ yra skirta vyresnių klasių moksleiviams ir suaugusiems. Muziejininkė papasakoja apie Spaudos draudimo laikus ir lietuvių pastangas išsaugoti lietuvišką raštą, apie daraktorinę mokyklą. Mokiniai patys pabando skaityti „graždankos“  tekstus, rašyti grifeliu grifelinėje lentelėje ir žąsies plunksna, „paragauja“ rykštės už nepaklusnumą.
 • L. ir S. Didžiulių sodyboje-muziejuje, Rytų Aukštaitijos knygnešystės centre, (Anykščių r.) – edukacinė programa vartant draudžiamą lietuvišką spaudą, rašant žąsies plunksna, improvizuojant žaidime „Knygnešiai-žandarai“. Pristatoma „daraktorių“ mokykla ir bausmės, kurių patirdavo nepaklusnūs mokiniai, sudaroma galimybė vieną iš jų – klūpėjimą ant žirnių – išbandyti. 
 • Žalpių kraštotyros muziejuje (Kelmės r.) atkurta tarpukario mokyklos klasė, vedama edukacinė programa „Pamoka tarpukario pradžios klasėje"
 • Šilutės Hugo Šojaus muziejuje – edukacinė pamoka „Klaipėdos krašto mokyklos“. Užsiėmimo metu moksleiviams vedamos trumpos pamokos, kuriose jie supažindinami su Mažosios Lietuvos mokyklos raida, jos ypatumais, buvusiu mokykliniu inventoriumi ir mokymo priemonėmis. Kiekvienas dalyvis turi galimybę pasėdėti senoviškame mokykliniame suole, rašyti ant grifelinių lentelių bei pasimokyti dailyraščio. 
 • Marijampolės Zuikių muziejuje – edukacija „Zuikių mokyklos mokslai“. Jos metu dalyviai mokosi įvairiausių zuikiškų dalykų: nuo ausyčių darymo, pyragų kepimo iki arbatos paruošimo. 

Informacija paruošta pagal nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ ir turizmo informacijos centrų medžiagą.