D. Garbačauskienė

Lietuvos turizmo vietovės kviečiamos varžytis dėl Patraukliausios sveikatos turizmo vietovės titulo

„Sveikatos turizmas“ - tokia yra Europos Komisijos EDEN projekto „Patraukliausios Europos turizmo traukos vietovės 2019“ tema. Teikti paraiškas raginamos visos mažai žinomos turistinės vietovės, siūlančios turistams autentišką patirtį, susijusią su sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugomis. Paslaugos gali būti tiek tradicinės, tiek ir netradicinės, kai naudojami gamtiniai ištekliai, pavyzdžiui, mineralinis ar jūros vanduo, gydomasis purvas, vietinės žolelės, medus, gintaras ir pan.

 „Šiame EDEN projekte Lietuva dalyvauja jau ne pirmą kartą. Mūsų išrinkta patraukliausia turizmo traukos vietovė vėliau būna pristatoma visos Europos mastu, todėl taip didiname Lietuvos žinomumą ir skatiname turistus atrasti mūsų šalį. Šių metų tema yra labai aktuali, juk vis gausėja keliautojų, kurie rūpinasi savo sveikata, kokybiškesniu gyvenimo būdu, ieško galimybių atsiriboti nuo greito gyvenimo tempo ir kasdienės rutinos, o Lietuvos sveikatos turizmo potencialas yra tikrai didelis“, - teikti paraiškas ragina nacionalinės turizmo skatinimo agentūros „Keliauk Lietuvoje“ Turizmo produktų ir rinkodaros vadovė Indrė Trakimaitė-Šeškuvienė.

Projektu siekiama didinti sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugų žinomumą, informacijos prieinamumą turistams, skatinti sveikatos turizmą Lietuvoje atsakingai naudojant natūralius gamtinius išteklius, mažinti turizmo sezoniškumą ir stiprinti Lietuvos, kaip sveikatos turizmui patrauklios šalies, įvaizdį Europoje. 

Projekte gali dalyvauti turistinės vietovės, kurios atitinka bendruosius ir specialiuosius atrankos kriterijus.

Turistinėms vietovėms privalomi bendrieji atrankos kriterijai:

 1. Turistinė vietovė turi būti netradicinė, nauja ir mažai lankoma turistų. Sveikatos turizmas ir veiklos turistinėje vietovėje vykdomos bei pristatomos ne mažiau kaip 2 metus iki paraiškos pateikimo datos.
 2. Turistinėje vietovėje turi būti siūloma autentiška turistinė patirtis, t.y. autentiškumas atskleidžiamas įvairiomis veiklomis ar paslaugomis.
 3. Turistinėje vietovėje turi būti vietos valdžios institucija, turinti galimybę valdyti turistinę vietovę ir užtikrinti socialinę, kultūrinę bei aplinkos darną, t.y. valdžios institucijos turi sudaryti galimybes viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimui, bendruomenės įsitraukimui į planavimo ir sprendimų priėmimo procesus.
 4. Turistinėje vietovėje turi būti vietovės valdymo organizacija, kuri vadovaujasi darnaus turizmo plėtros principais. Tai gali būti turizmo informacijos centras, lankytojų informacijos centras ar kita organizacija, atsakinga už koordinuotą požiūrį į turistinės vietovės rinkodarą, darnaus turizmo principų taikymą, įtraukiant viešąjį ir privatų sektorių, ir/ar turinti darnaus turizmo plėtros strategiją.
 5. Turistinėje vietovėje turi veikti agentūros, nevyriausybinės organizacijos ir/ar kitos organizacijos, bendradarbiaujančios tarpusavyje ir praktikoje taikančios darnaus turizmo principus.

Specialieji kriterijai pagal kuriuos bus vertinamos turistinės vietovės:

 1. Turistinė vietovė turistams siūlo autentišką patirtį, susijusią su sveikatos ir sveikatingumo paslaugomis, ir išsiskirianti paslaugų kokybe, turtingumu / unikalumu / originalumu bei remiasi vietovės gamtiniais / kultūriniais / istoriniais / dvasiniais ištekliais.
 2. Sveikatos turizmas yra neatsiejama turistinės vietovės ar regiono turizmo strategijos dalis.
 3. Sveikatos turizmas daro įtaką vietos ekonomikai ir turistinės vietovės augimui.
 4. Sveikatos turizmas turistinėje vietovėje skatinamas efektyviomis rinkodaros priemonėmis ir veiksminga reklama.
 5. Turistinė vietovė pasižymi geromis pasiekiamumo ir prieinamumo sąlygomis.
 6. Turistinėje vietovėje teikiamos apgyvendinimo (pateikta tiksli ir teisinga informacija apie apgyvendinimo paslaugų rūšį, teikiamas paslaugas bei klasifikuojamųjų apgyvendinimo paslaugų kokybės įvertinimą – žvaigždutes), maitinimo ir/ar poilsio paslaugos.
 7. Turistinėje vietovėje paslaugos turistams teikiamos ištisus metus.
 8. Sveikatos turizmo vystymu gerinama vietos gyventojų aplinkos ir gyvenimo kokybė, skatinamas vietinių gyventojų (ypač jaunimo) įsitraukimas į turistų aptarnavimą ir pan.

Patraukliausia Lietuvos sveikatos turizmo vietovė bus skelbiama 2020 m. sausio mėn.

 

Turistinių vietovių paraiškos priimamos iki 2019 m. spalio 10 d. el.paštu eden@lithuania.travel

Paraiškose turi būti pateikti aprašymai lietuvių kalba (paraiškos forma). Prie paraiškos turi būti pateikiamos mažiausiai 2 reprezentacinės aukštos kokybės nuotraukos (galima pateikti ir video medžiagą, informacinius leidinius ar kt.).

 

Konsultuotis dėl paraiškų galite el.paštu eden@lithuania.travel arba telefonu +370 686 12092

 

EDEN (angl. European Destinations of Excellence) apdovanojimai skiriami naujoms, mažai žinomoms Europos turizmo vietovėms 28 šalyse narėse. Išrinktos vietovės įsipareigoja puoselėti socialinį, kultūrinį ir aplinkos tvarumą. Rinkdama šias vietoves EDEN siekia atkreipti dėmesį į Europos turizmo vietovių vertybes, įvairovę ir bendras savybes. Ji padeda skleisti informaciją apie naujas Europos turizmo vietoves, sukuria sąlygas visoje Europoje keistis gera praktika ir skatina ryšius tarp apdovanojimus pelniusių vietovių. Patraukliausios turizmo vietovės rinkimus Lietuvoje įgyvendina nacionalinė turizmo skatinimo agentūra „Keliauk Lietuvoje“.