Prekės ženklo suteikimo ir naudojimo taisyklės

Lietuvos turizmo prekės ženklo logotipas yra originalus UAB „New Agency“ kūrinys, saugomas Lietuvos Respublikos autorių teisių ir gretutinių teisių įstatymo, ir visos iš jo kylančios turtinės ir neturtinės autoriaus teisės yra išimtinė viešosios įstaigos (toliau – VšĮ) „Keliauk Lietuvoje“ nuosavybė.

Kūrinio ir/ar jo dalies ir/ar bet kokiu būdu ir forma atgamintos kūrinio kopijos ir/ar kūrinio reprodukcijos naudojimas komerciniais tikslais yra draudžiamas be išankstinio rašytinio VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ sutikimo. Fiziniai ir juridiniai asmenys, siekiantys gauti leidimą komerciniams tikslams naudoti Lietuvos turizmo prekės ženklo logotipą privalo užpildyti paraišką leidimui naudoti Lietuvos turizmo prekės ženklą ir atsiųsti ją VšĮ „Keliauk Lietuvoje“ el. pašto adresu info@lithuania.travel.

Lietuvos turizmo prekės ženklo logotipą griežtai draudžiama naudoti alkoholio, tabako, lošimo, greitojo kredito reklamoje ir kitoje neigiamą poveikį nepilnamečiams darančioje informacijoje. Lietuvos turizmo prekės ženklo logotipą draudžiama naudoti ir tais atvejais, kai jo naudojimas galėtų diskredituoti prekės ženklą ar pakenkti Lietuvos turizmo įvaizdžiui.

Lietuvos turizmo prekės ženklas fizinio/juridinio asmens kuriamose reklamos priemonėse, interneto svetainėje, el. laiškų paraše, "Facebook" ir kt. socialinių tinklų profiliuose gali būti naudojamas tik kaip papildomas ženklas, patvirtinantis, kad fizinis/juridinis asmuo savo veikla reprezentuoja Lietuvos turizmą, tačiau ne kaip fizinį/juridinį asmenį pristatantis prekės ženklas (pagrindinis logotipas).