Kaunas IN

Religinis paveldas ir patirtys

Kryžių kalnas, Mergelės Marijos apsireiškimo vieta Šiluvoje, Dievo Gailestingumo paveikslo originalas. Šios žymios šventos vietos Lietuvoje yra stiprus piligrimų ir keliautojų iš viso pasaulio traukos objektas. Tiems, kuriuos keliauti motyvuoja prasmingos, dvasiškai praturtinančios kultūrinės bei istorinės patirtys - daugiau nei tūkstantis bažnyčių, vienuolynų, autentiškos pamaldumo tradicijos bei unikalus UNESCO saugomas kryždirbystės paveldas. Atrask kelią į save šiose dvasingų patyrimų stotelėse Lietuvoje:

  • Vieninteliame pasaulyje Kryžių kalne, simbolizuojančiame laisvę, tikėjimą ir viltį;
  • Vienoje pirmųjų Europoje Mergelės Marijos apsireiškimo vietų Šiluvoje;
  • Dievo Gailestingumo šventovėje garbinamu stebuklingu Gailestingojo Jėzaus atvaizdo originalu;
  • Malonėmis garsėjančiu popiežiaus karūnuotu Dievo Motinos paveikslu Trakų bazilikoje;
  • Tebeveikiančiuose ir svetingai lankytojus priimančiuose šimtamečiuose vienuolynuose;
  • Maršrutuose popiežiaus Jono Pauliaus II pėdsakais bei po neatrastas Lietuvos sakralias vietas.
Pasirinkite dominančią temą