VTD archyvas

Grūto parkas

20 ha teritorijoje eksponuojama kone šimtas Lietuvos miestuose ir miesteliuose sovietmečiu stovėjusių, o atkūrus Nepriklausomybę – demontuotų ideologinių paminklų bei skulptūrų. Skulptūros išsidėsčiusios dviejų kilometrų ilgio ekspozicijoje, kurioje sargybos bokšteliai, lagerių fragmentai ir kitos detalės sustiprina režimą primenančią atmosferą. Muziejus, eksponuojantis tiek daug ideologinio turinio paminklų, yra itin retas, o galbūt ir unikalus reiškinys pasaulyje.