E. Virketis

Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune

Ar žinote, kur Lietuvoje galima „sutikti“ visus tris tarpukario Lietuvos prezidentus? Tereikia užsukti į Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros muziejaus Kaune kiemelį.

Kai ponia Flora Čechavičienė 1844 m. iš dominikonų vienuolyno Kaune išsinuomojo žemės sklypelį ir jame pradėjo statyti gyvenamąjį namą, ji nė įtarti negalėjo, kokio aukšto statuso pareigūnai jame gyvens ir lankysis ar kokie reikšmingi sprendimai čia bus priimami. Namas kelis kartus buvo tobulinamas ir gražinamas, pakeitė kelis šeimininkus, kol 1866 m. tapo prabangiais Kauno gubernatoriaus rūmais. I-ojo pasaulinio karo metais pastate šeimininkavo okupacinė vokiečių kariuomenės valdžia, o 1915 m. trumpam buvo apsistojęs ir Vokietijos kaizeris Vilhelmas II. Paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, Kaunui tapus laikinąja sostine, 1919 m. rugsėjo 1 d. į pastatą įsikėlė Lietuvos Respublikos Prezidentas. Respublikos prezidentų rezidencija šie rūmai išliko iki pat 1940 m. birželio 15 d. sovietų okupacijos. Tarpukariu Prezidentūra tapo vienu iš svarbiausių politinio gyvenimo centrų. Čia dirbo ir gyveno visi trys nepriklausomos Lietuvos Prezidentai: Antanas Smetona, Aleksandras Stulginskis ir Kazys Grinius. Jų skulptūros 1996 m. įkurdintos Prezidentūros kiemelyje.

Šiuo metu istoriniuose rūmuose įsikūrusiame muziejuje tyrinėjama ir pristatoma Prezidento institucijos, Pirmosios Lietuvos Respublikos prezidentų ir kitų to meto valstybės kūrėjų, laikinosios sostinės ir Lietuvos visuomenės raidos istorija, vyksta kultūriniai renginiai ir edukaciniai užsiėmimai.