Kretingos rajono savivaldybės administracijos įsigyta ES lėšomis finansuojamo projekto "Bernardinų takais"

Kretingos vienuolynai

Visai netoli pajūrio įsikūręs Kretingos miestas turi tik kiek daugiau nei 18 000 gyventojų, o veikiančių vienuolynų - net 5! Žymus Lietuvos karvedys J. K. Chodkevičius čia įkūrė bažnyčią, vienuolyną ir Karolštato (Kretingos) miestą. Tuos laikus menantis elegantiškos architektūros Kretingos bernardinų vienuolyno ir Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios pastatų ansamblis įsikūręs pačiame Kretingos centre, ir, nors sovietų valdžios metais vienuolynas buvo uždarytas, tačiau po šio laikmečio broliai sugrįžo atgal ir jau 30 metų tęsia savo misionierišką veiklą.

Kiti Kretingos vienuolynai yra išskirtinai moterų – tai vienintelis Baltijos šalyse Šv. Klaros vienuolynas, kuriame gyvenančios seserys pasižymi kontempliatyviu gyvenimo būdu ir giliu pamaldumu, o vienuolyno sienas palieka tik dėl būtiniausių reikalų; Motinos Teresės seserų vienuolynas, kurio seserys padeda visiems, kurie prarado fizinę ir dvasinę sveikatą; Švč. Mergelės Marijos Nepaliaujamos Dievo pagalbos seserų pranciškonių namai, kuriuos vienuolės atveria ieškantiems dvasinės ramybės ir Švenčiausiosios širdies pranciškonių misionierių kongregacija, kurios vienuolės mokykloje dėsto tikybą, globoja apleistus vaikus, sergančiuosius ir senelius.