A. Aleksandravičius

Nusileisti į požeminę raketų paleidimo šachtą

Vargu ar dar kur nors turėsite galimybę nusileisti į požeminę balistinių raketų bazę, kur buvo dislokuotos paleidimui paruoštos Sovietų Sąjungos termobranduolinės raketos. Šiame praeityje itin slaptame objekte dabar veikia Šaltojo karo muziejus.