A. Tarabildienė

Okupacijų ir laisvės kovų (KGB) muziejus

Sovietų represinių struktūrų pastate su išlikusiu vidaus kalėjimu-tardymo izoliatoriumi dabar veikiantis muziejus pasakoja krašto sovietizacijos ir ginkluoto pasipriešinimo jai, trėmimų, KGB veiklos istoriją. Čia lankytojai kviečiami apžiūrėti autentiškas buvusio KGB kalėjimo, mirties nuosprendžių vykdymo patalpas, su sudėtinga XX a represijų ir kovų už nepriklausomybę istorija supažindina šiuolaikinė ekspozicija.