A. Valužis

Radvilų rūmai

Šiandien pačiame Vilniaus senamiesčio viduryje, anuomet – sode už miesto. Istoriniai šaltiniai teigia, kad toje vietoje, kur dabar jie stovi, dar XVI amžiuje stūksojo Mikalojui Radvilai Juodajam priklausantys rūmai. Daugiau nei po šimtmečio ta pati didikų giminė juos moderniai atnaujino, suteikė renesansines formas ir dekoravo manieristų dvasia. Karai ir gaisrai gražiausią Vilniaus pastatą gerokai apnaikino, naujai restauruotas jis tik baigiantis XX amžiui. Dabar čia įkurdintas Lietuvos dailės muziejus, o viena iš jo salių skirta rūmų statytojams – Radviloms.