V. Gegužis

Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia

Kažkada kukli medinė Vilniaus Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia nuo XVII amžiaus vidurio nepaprastu grožiu stebina miesto gyventojus ir svečius. Vilniaus vaivada Mykolas Kazimieras Pacas šventovę statė kaip padėką už tai, kad grįžo sveikas ir gyvas iš karo su maskvėnais. Bažnyčios vidaus didybė – baltoje erdvėje. Šventovė išpuošta italų skulptorių Giovanni Pietro Perti ir Giovanni Marios Galli darbais. Jei mėgintumėte juos suskaičiuoti – puošybos darbų būtų dagiau nei du tūkstančiai.