L. Ciūnys

Valdovų rūmai

Atkurtuose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rezidencijos rūmuose veikia jų istorinės raidos ir architektūros bei istorinio reprezentacinio vėlyvosios gotikos, renesanso ir ankstyvojo baroko interjero ekspozicijos. Istorinio lobyno, eksponuojamo Valdovų rūmų muziejuje, svarbą suvokti padeda 3D virtuali ekskursija, lankytojus nukelianti į šimtametę praeitį ir suteikianti galimybę savo akimis pamatyti ir pajusti besikeičiančią istoriją.