L. Masys

Velnių muziejus

Į unikaliausių pasaulio muziejų sąrašą įtrauktas Velnių muziejus saugo apie 3000 raguotų eksponatų iš viso pasaulio: vaizduojamosios ir taikomosios dailės kūrinių, suvenyrų, kaukių. Tai galimybė iš arčiau pažvelgti į paslaptingą mitologinę būtybę, skirtingas jos vaizdavimo formas net 70-yje pasaulio šalių. Kolekciją pradėjo rinkti žymus lietuvių dailininkas Antanas Žmuidzinavičius, o šiandien gyvuoja graži tradicija – kiekvienas lankytojas gali muziejui palikti dovanų savo velniuką.