A. Aleksandravičius

Ainavu vērošana

Lietuva ir līdzena zeme – valsts augstākais pakalns Aukštojs ir tikai 294 metrus augsts. Tomēr arī bez augstiem kalniem ir var baudīt skaisto daudzveidīgo Lietuvas dabisko ainavu panorāmu. Cauri gadu tūkstošiem pati daba un pēdējos gados arī uzņēmīgie Lietuvas cilvēki ir gādājuši par to, lai netrūktu vietu, kuras ir ideāli piemērotas ainavu baudīšanai. Senie pilskalni, milzīgās smilšu kāpas un skatu torņi – izvēle ir jūsu ziņā.