Kretingos rajono savivaldybės administracijos įsigyta ES lėšomis finansuojamo projekto "Bernardinų takais"

Klasztory

Z klasztorami na Litwie wiążą się różne historie – w jednych z nich można znaleźć niezwykłe formy architektoniczne, w innych obejrzeć książki historyczne, napisane przez mnichów. W jeszcze innych zakonnice i zakonnicy z różnych zgromadzeń do dziś żyją w wiekowych celach, spędzając dni na modlitwach, przyjmując pielgrzymów bądź pracując ze wspólnotami lokalnymi. Odwiedzający mogą poznać te historie i doświadczyć spokoju, który do dziś na co dzień towarzyszy braciom i siostrom zakonnym.

Klasztory w Kretyndze

Choć Kretyngę – miasto znajdujące się niedaleko wybrzeża Morza Bałtyckiego – zamieszkuje zaledwie nieco ponad 18 000 mieszkańców, mieści się tam aż pięć czynnych klasztorów! Słynny litewski hetman Jan Karol Chodkiewicz zbudował tutaj kościół, klasztor i miasto Karolstadt (czyli właśnie Kretyngę). Zespół sakralny, na który składa się wiekowy klasztor bernardynów z elegancką architekturą i kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, znajduje się w samym centrum miasta. W czasach sowieckich klasztor był zamknięty, 30 lat temu jednak, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, bracia zakonni wrócili do niego i od tego czasu kontynuują swoją działalność misjonarską.

Klasztor w Pożajściu

Klasztor w Pożajściu jest prawdopodobnie najbardziej romantycznym miejscem na Litwie. Stanowi prawdziwą perełkę litewskiego baroku z XVII w., a został zbudowany przez przez zamożną, wpływową i bardzo religijną rodzinę Paców. Chociaż klasztor był wielokrotnie niszczony podczas kolejnych wojen, dzieła włoskich artystów, takich jak Giovanni Battista Frediani, bracia Pietro i Carlo Puttini, Joano Meri, Giuseppe Rossi czy florencki malarz Michał Anioł Palloni, wytrzymały próbę czasu. W niezwykle pięknych wnętrzach kościoła odbywają się liczne koncerty i festiwale muzyczne. Na straży spokoju klasztoru stoją siostry ze zgromadzenia św. Kazimierza. W południowej części oficyny klasztornej znajduje się Muzeum Dziedzictwa Sakralnego Klasztoru w Pożajściu. Niedaleko mieści się Monte Pacis, unikalny kompleks restauracyjno-wypoczynkowy, w którym można spróbować współczesnych interpretacji historycznych potraw.

Klasztor w Cytowianach

Proporcjonalny, elegancki, nieduży, z mauzoleum rodzinnym. Taka była wizja klasztoru w Cytowianach, którego budowę rozpoczął na początku XVII w. Andrzej Wołłowicz, chorąży Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zespół klasztorny zaczęto wznosić, nadając mu styl gotycki, który połączono z elementami renesansu, jednak największa jego część jest wykonana w stylu barokowym. Klasztor przetrwał w świetnym stanie aż do naszych czasów. Obecnie stanowi unikalny pomnik architektury. Znajduje się w głębi Litwy, ale ściąga pątników z całego świata.

Działa tutaj centrum dla pielgrzymujących, które oferuje gościom możliwość zakosztowania życia zakonnego – lekcje pisania gęsim piórem i wykonywania różańca, degustacje kwasu chlebowego.