Vita Andrikytė

Kraje bałtyckie

Intrygująca podróż przez 3 kraje bałtyckie.

Trzy kraje położone wzdłuż wybrzeża Morza Bałtyckiego - Litwa, Łotwa i Estonia - mogą mieć wspólną linię brzegową, ale każdy z nich ma swoją indywidualną tożsamość, język i kulturę. I chociaż są to trzy odrębne kraje autonomiczne, ich głębokie historyczne powiązania i bliskość geograficzna sprawiły, że nazwano ich „siostrami”. A ta bliskość oferuje turystom wyjątkową okazję do odwiedzenia trzech fascynujących krajów w ramach jednej podróży.

Stolice

Największym krajem wszystkich trzech, zarówno pod względem powierzchni, jak i liczby ludności, jest Litwa. Jest także najbardziej wysuniętym na południe krajem bałtyckim.

Języki

Pod względem językowym zarówno języki litewski, jak i łotewski należą do indoeuropejskiej grupy językowej, a litewski jest uważany za jeden z najstarszych języków na świecie (ma podobieństwo do sanskrytu).

Religia

Większość Litwinów to katolicy, podczas gdy Łotysze to głównie luteranie, a Estończycy to w większości ewangelicy.

Pory roku

Lonely Planet niedawno porównała wycieczkę do krajów bałtyckich z bajką, dzięki mnóstwu urokliwych zamków, wydm, lasów i jezior.

Jak podróżować?

Co najważniejsze, podróżowanie między tymi trzema fascynującymi krajami jest szybkie i łatwe. Istnieją bezpośrednie połączenia lotnicze między stolicami, a autobusem lub samochodem kraje są połączone autostradą Via Baltica.

Droga bałtycka: ludzki łańcuch łączący trzy państwa w dążeniu do wolności

Jako dowód jedności w dążeniu do wolności, prawie dwa miliony ludzi połączyły się w dniu 23 sierpnia 1989 roku, tworząc 600-kilometrową Drogę Bałtycką, która przebiegała przez Litwę, Łotwę i Estonię.