A. Aleksandravičius

Stare rzemiosła

Wszystko na tym świecie się zmienia, ale przyjemna jest też świadomość, że są rzeczy, które się nie zmieniają. Tradycyjne rzemiosła są pełne magii i cieszą się dużą popularnością na Litwie. Ludzie, którzy zachowali tajemnice rodzinnego rzemiosła przez wieki, są naprawdę niesamowici. Tworzą oni ceramikę dokładnie tak samo jak ich przodkowie setki lat temu, a następnie wypalają ją w piecu z prawdziwym ogniem, dokładnie tak samo jak ich dziadkowie. We wsiach litewskich nadal można znaleźć krosna, na których nasze prababcie tkały posagi. Dzisiaj, starożytne wzorce tkackie z krajów bałtyckich nabrały nowego znaczenia i nowego życia. Oprócz tego ludzie wciąż wieszają w swoich domach drewniane krzyże rzeźbione zgodnie z dawną tradycją, nadal zajmują się rzeźbieniem figurek Chrystusa Frasobliwego i wciąż mieszają konfitury drewnianymi łyżkami, choć już na nowoczesnych kuchenkach. Kowalstwo zawsze było wyjątkowym rzemiosłem na Litwie. Cieszący się szacunkiem rzemieślnicy używają teraz swoich utalentowanych rąk do dekoracji naszych domów i całych przestrzeni. Ich dzieła można zobaczyć na popularnych na Litwie targach sztuki ludowej, jak również można też nauczyć się starych rzemiosł w ramach programów edukacyjnych prowadzonych przez muzea lub samych rzemieślników.