Andrius Aleksandravičius

Turystyka religijna

Choć Litwa była ostatnim spośród europejskich krajów, który przyjął chrześcijaństwo, nie brakuje tu świętych miejsc. To na przykład Szydłowo, gdzie dokonało się jedno z pierwszych objawień Maryi Dziewicy. Kolejnym jest Wilno, ze znanym na całym świecie oryginałem obrazu Miłosierdzia Bożego, barokowymi klasztorami i cudownymi obrazami Najświętszej Maryi Panny. Podróżujący po katolickiej Litwie turyści będą zaskoczeni nie tylko niezwykłą architekturą, ale również możliwością poznania złożonej litewskiej historii czy doświadczenia kilkuwiekowej tradycji żywego ruchu pielgrzymkowego. To tu można zaznać duchowej harmonii w miejscach z niezwykłą aurą, znajdujących się w malowniczych zakątkach przyrody.

Wilno – miastem Miłosierdzia Bożego

Na wąskich uliczkach wileńskiej starówki i zielonej dzielnicy Antokol pielgrzymi z całego świata odkrywają początki historii wizerunku Miłosierdzia Bożego. W roku 1933 do Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia na Antokolu przybyła z Polski siostra Faustyna. W ciągu kilku lat spędzonych w Wilnie doświadczyła kilkudziesięciu objawień Jezusa, które stały się początkiem ruchu Miłosierdzia Bożego. Choć siostra Faustyna już wcześniej miała objawienia, to właśnie w Wilnie zaczęła opowiadać o nich księdzu Michałowi Sopoćce, który został jej powiernikiem duchowym. To z jego inicjatywy objawienia siostry Faustyny stały się inspiracją do powstania obrazu Miłosierdzia Bożego pędzla wileńskiego malarza, Eugeniusza Kazimirowskiego. Choć w okresie okupacji radzieckiej obraz na kilka dziesięcioleci uległ zapomnieniu, ostatecznie kult Miłosierdzia Bożego i kopie obrazu są znane na całym świecie.

Szydłowo – miejsce objawienia Dziewicy Maryi

Każdy Litwin, zapytany o Szydłowo, odpowiedziałby, że jest to jedno z głównych duchowych centrów Litwy. Ta miejscowość była jednym z pierwszych miejsc objawienia Matki Boskiej w całej Europie. Szydłowo jest miejscem, w którym każdy może odnaleźć wewnętrzny spokój, doświadczyć wielowiekowej tradycji pielgrzymkowej i podziwiać przepiękną architekturę sakralną. Bazylika w Szydłowie, zbudowana w XVIII w. z czerwonej cegły, jest prawdopodobnie ostatnim na Litwie zabytkiem architektury sakralnej późnego baroku. Zdobienia wnętrza od ponad dwóch wieków nie uległy zmianie. Wiernych przyciąga cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Kaplica Objawienia. Wspaniałą 44-metrową budowlę zaprojektował architekt Antanas Vivulskis, który jest także autorem projektu Trzech Krzyży na Górze Trzykrzyskiej w Wilnie. Znajdujący się w środku kaplicy ołtarz, który można obejść wokół, został zbudowany na kamieniu, na którym w roku 1608 ukazała się ludziom Najświętsza Maria Panna. Szczególnym świętem w Szydłowie jest największy na Litwie odpust, który odbywa się w dniach 7‒15 września.

Góra Krzyży

W historii podjęto wiele prób zniszczenia i spalenia Góry Krzyży, ale przetrwało ona jako symbol naszej wolności i miejsce obowiązkowych odwiedzin dla pielgrzymów z całego świata.

Bazylika trocka

Znajdujące się w malowniczym otoczeniu przyrody Troki są historyczną stolicą Litwy, były również siedzibą Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Historię tę przypomina nie tylko zamek w Trokach, znajdujący się na jednej z wysp, ale również gotycko-barokowa Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny, której ten tytuł nadano w 2017 r. Kościół ten przez wieki był ośrodkiem duchowym Trok – czynny bez przerwy, zawsze był wykorzystywany wyłącznie do celów religijnych.

W Bazylice Trockiej od sześciu stuleci znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. W chwili obecnej doliczono się przy obrazie 400 wotów – wyrazów wdzięczności za cudowne łaski, których doznały osoby modlące się tutaj od kilku stuleci. Od 300 lat obraz zdobią korony papieskie – jest to pierwszy na Litwie oficjalnie koronowany obraz. Oryginał obrazu przybył do Trok jako prezent od cesarza bizantyjskiego dla księcia litewskiego Witolda Wielkiego z okazji chrztu. Obraz został przemalowany, jednak niezmiennie jest czczony przez mieszkańców Trok i okolic. Co ciekawe, czczą go nie tylko katolicy, ale również prawosławni i muzułmanie.

Dziś wiele osób wierzących z Litwy i innych krajów odwiedza bazylikę podczas święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które odbywa się 15 sierpnia i 8 września. Pielgrzymka ma 30 km, wyrusza od Ostrej Bramy w Wilnie, by zakończyć się w bazylice w Trokach.

Klasztory

Z klasztorami na Litwie wiążą się różne historie – w jednych z nich można znaleźć niezwykłe formy architektoniczne, w innych obejrzeć książki historyczne, napisane przez mnichów. W jeszcze innych zakonnice i zakonnicy z różnych zgromadzeń do dziś żyją w wiekowych celach, spędzając dni na modlitwach, przyjmując pielgrzymów bądź pracując ze wspólnotami lokalnymi. Odwiedzający mogą poznać te historie i doświadczyć spokoju, który do dziś na co dzień towarzyszy braciom i siostrom zakonnym.

Szlakiem przeżyć duchowych po nieodkrytych kościołach, klasztorach oraz innych świętych miejscach na Litwie

Planując podróż, zawsze szukamy ciekawych i wyjątkowych przeżyć. Chcemy dotrzeć tam, gdzie nie dotarł nikt przed nami. Zrobić takie zdjęcie, którego nikt nie byłby w stanie powtórzyć. Podróżując, chcemy przede wszystkim poczuć pełnię życia, otrząsnąć się z rutyny, napięcia i stresu. Jak jednak odnaleźć złoty środek, mając tyle oczekiwań? To proste! Wystarczy wybrać się w podróż tradycyjnymi szlakami, jednocześnie kierując wzrok ku niebu – tam, gdzie wznoszą się wieże kościołów. Wyjątkowe skarby architektury można znaleźć nie tylko w popularnych miejscach turystycznych, ale także w budynkach sakralnych. Tam całe napięcie w magiczny sposób ulatnia się z ciała.

WIRTUALNA TRASA „SZLAK PIELGRZYMI ŚWIĘTEGO JANA PAWŁA II NA LITWIE”

1,2 mln km. Według obliczeń, tyle ogółem pokonał Jan Paweł II w okresie pontyfikatu. Z uwagi na to, jest on często nazywany wielkim pielgrzymem albo wielkim podróżnikiem. Litwa jest jednym z 129 krajów zagranicznych odwiedzonych przez papieża. Litewską ziemię Jan Paweł II — pierwszy w historii papież nie-Włoch — pocałował 4 września 1993 r. Była to pierwsza wizyta Ojca Świętego na terenie dawnego ZSRR (z Litwy Jan Paweł II udał się na Łotwę i do Estonii).
Na trasie wirtualnej „Podróżuj na Litwie” stworzonej przez Narodową Agencję Promocji Turystyki, znajdują się nie tylko litewskie świątynie, odwiedzone przez Jana Pawła II albo z nim związane, lecz również najważniejsze obiekty kraju, wpisane do Szlaku pielgrzymiego Św. Jana Pawła II, słynące z tradycji pobożności oraz doświadczeń sakralnych.