R. Šeškaitis / Pasaulio lietuvių jaunimo susitikimas

Globalna Litwa

dea globalnej Litwy jest bardzo ważna dla każdego Litwina. Historia była dla nas okrutna, wypędzając nas z domu i rozprzestrzeniając nas na cały świat. Wojna spowodowała, że ​​niektórzy ludzie uciekali z kraju w poszukiwaniu azylu w Niemczech, Wielkiej Brytanii, USA, Australii lub Kanadzie, a nawet w Ameryce Południowej. Inni zostali wypędzeni ze swoich domów, a Sowieci wygnali Litwinów na ogromne połacie Syberii pociągami i wagonami dla zwierząt.