A.Aleksandravičius

Klasztory

Litewskie klasztory opowiadają różne historie – w niektórych o zgromadzeniach zakonnych przypominają budowle, mające niezwykłą architekturę, oraz księgi, spisane przez zakonników, w innych ubrani w szaty zakonne bracia i siostry z różnych zgromadzeń w tchnących historią celach w dalszym ciągu poświęcają swój czas na modlitwę, przyjmują pielgrzymów albo pracują na rzecz lokalnych społeczności. Zapraszamy do przeżycia tych historii oraz spędzenia czasu na łonie natury w spokoju, w którym po dziś dzień żyją mnisi. Litewskie klasztory opowiadają różne historie - o imponujących budowlach architektonicznych, księgach historycznych, napisanych przez mnichów, ale też o samych mnichach i mniszkach różnych zakonów w ich wielowiekowych celach, poświęcających czas na modlitwę, przyjmowanie pielgrzymów i pracę z lokalnymi społecznościami. Zwiedzający mogą poznać te historie i okoliczne cuda natury, w miejscach, w których mnisi i mniszki żyją do dziś.

KLASZTORY W KRETYNDZE

Niedaleko Morza Bałtyckiego znajduje się miasto Kretynga. Liczy ono około 18 000 mieszkańców, a działa w nim aż pięć klasztorów. Słynny hetman litewski J.K. Chodkiewicz założył tu kościół, klasztor oraz miasto Karolsztadt (Kretyngę). Pamiętający tamte czasy elegancki zespół budynków klasztoru bernardynów i kościoła pw. Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny w Kretyndze jest położony w samym centrum miasta. W czasach sowieckich klasztor był zamknięty, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości zakonnicy powrócili i od 30 lat kontynuują tu działalność misyjną.

Pozostałe klasztory w Kretyndze przeznaczone są wyłącznie dla kobiet. Klasztor św. Klary to jedyne w krajach bałtyckich żeńskie zgromadzenie klauzurowe. Siostry prowadzą bardzo pobożny styl życia, a ściany klasztoru opuszczają wyłącznie w stanie wyższej konieczności. Siostry z klasztoru bł. Matki Teresy z kolei niosą pomoc wszystkim, którzy stracili zdrowie fizyczne i duchowe. Dom sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy jest otwarty dla osób, szukających spokoju duchowego. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Najświętszego Serca, uczą w szkole religii, opiekują się opuszczonymi dziećmi, chorymi i osobami starszymi.

Więcej informacji znajdziesz tu

 

KLASZTOR W POŻAJŚCIU

Najbardziej romantyczne miejsce na Litwie. Prawdziwy diament litewskiego baroku z XVII w. Zbudowany przez bogaty, wpływowy oraz wyjątkowo religijny ród Paców, klasztor wielokrotnie ucierpiał wskutek wojen. Mimo to czas nie był w stanie całkowicie zniszczyć piękna, stworzonego przez włoskich artystów Giovanniego Battistę Fredianiego, braci Pietra i Carla Puttinich, Giovanniego Merlego, Giuseppe Rossiego oraz florenckiego malarza Michelangela Palloniego. Dziś jest ono eksponowane przy dźwiękach muzyki rozbrzmiewającej pod sklepieniem kościoła – odbywają się tu liczne koncerty oraz festiwale muzyki, a spokoju klasztoru pilnują siostry zakonne ze Zgromadzenia Sióstr Św. Kazimierza. W południowej oficynie klasztoru znajduje się również muzeum sakralne zespołu klasztornego w Pożajściu, a w mieszczącym się obok niego unikalnym, kompleksie restauracyjno-gastronomicznym „Monte Pacis” można skosztować historycznych potraw klasztornych we współczesnym wydaniu.

Więcej informacji znajdziesz tu

 

ZESPÓŁ KOŚCIOŁA I KLASZTORU POBERNARDYŃSKIEGO W CYTOWIANACH

Proporcjonalny, elegancki, niewielki oraz dysponujący miejscem na mauzoleum rodzinne – taki miał być klasztor w Cytowianach, którego budowę na początku XVII w. rozpoczął chorąży Wielkiego Księstwa Litewskiego Andrzej Wołowicz. Zespół klasztorny, początkowano budowany w duchu gotyckim, pełen jest detali w stylu renesansowym, ale największy hołd oddano architekturze barokowej. Doskonale zachowany, dziś stanowi unikalny pomnik architektury w sercu Litwy. Odkrywają go pielgrzymi z całego świata.

Znajdujące się tu Centrum Pielgrzyma oferuje szereg atrakcji, pozwalających poznać życie mnichów, takie jak pisanie gęsim piórem, degustacja kwasu chlebowego czy wykonanie różańca.

Więcej informacji znajdziesz tu