E.Lasys

Święte miejsca na Litwie

Choć Litwa była ostatnim spośród europejskich krajów, który przyjął chrześcijaństwo, nie brakuje tu świętych miejsc. To na przykład Szydłowo, gdzie dokonało się jedno z pierwszych objawień Maryi Dziewicy. Kolejnym jest Wilno, ze znanym na całym świecie oryginałem obrazu Miłosierdzia Bożego, barokowymi klasztorami i cudownymi obrazami Najświętszej Maryi Panny. Podróżujący po katolickiej Litwie turyści będą zaskoczeni nie tylko niezwykłą architekturą, ale również możliwością poznania złożonej litewskiej historii czy doświadczenia kilkuwiekowej tradycji żywego ruchu pielgrzymkowego. To tu można zaznać duchowej harmonii w miejscach z niezwykłą aurą, znajdujących się w malowniczych zakątkach przyrody.

Historia Miłosierdzia Bożego

Na wąskich uliczkach wileńskiej starówki i zielonej dzielnicy Antokol pielgrzymi z całego świata odkrywają początki historii wizerunku Miłosierdzia Bożego. To właśnie w stolicy Litwy na podstawie wizji siostry Faustyny został namalowany obraz Miłosierdzia Bożego. Jego oryginał jest czczony w sanktuarium Miłosierdzia Bożego, co więcej, zachował się również domek św. Faustyny.

Obraz Miłosierdzia Bożego

Oryginał obrazu Miłosierdzia Bożego można zobaczyć w otwartym przez całą dobę Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, znajdującym się na wileńskiej starówce, przy ulicy Dominikańskiej. Słynny na cały świat obraz przestawia Jezusa w białych szatach, który prawą rękę unosi w geście błogosławieństwa, lewą zaś dotyka serca, z którego rozchodzą się promienie. Symbolizują one łaski, czekające na tych, którzy będą się modlili przy tym obrazie i zaufają Miłosierdziu Bożemu.

Więcej informacji znajdziesz tu

Przesłanie Miłosierdzia Bożego

W Wilnie jest wiele miejsc związanych ze świętą Faustyną oraz błogosławionym Michałem Sopoćką. Dla pątników dostępne są najważniejszej z nich, będące częścią trasy pielgrzymkowej, Szlaku Bożego Miłosierdzia. Pielgrzymów przyciąga również odbywający się co roku Tydzień Bożego Miłosierdzia, trwający od Wielkanocy do niedzieli Przewodniej – święta Bożego Miłosierdzia.
 
Oprócz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia istnieją także inne miejsca, w których są głoszone nowiny o Bożym Miłosierdziu i gdzie można otrzymać łaski. W kaplicy przy Ostrej Bramie znajduje się obraz Matki Bożej Miłosierdzia. Na obrazie tym Maryja jest przedstawiona bez Dzieciątka, a Jej spojrzenie podąża za każdym gościem. W połowie listopada pielgrzymi licznie przybywają do Ostrej Bramy na słynny odpust.

Więcej informacji znajdziesz tu

 

Domek św. Faustyny

Nieco dalej od Starówki pielgrzymi mogą odwiedzić zachowany po dziś dzień domek św. Faustyny Kowalskiej. Jeden z cudem uratowanych budynków klasztoru pamięta czasy, gdy mieszkała w nim święta.
 
Do mającego swoją siedzibę w wileńskiej dzielnicy Antokol Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia siostra Faustyna przyjechała z Polski w 1933 r. Podczas kilku spędzonych tu lat doznała kilkudziesięciu objawień Jezusa, o których opowiedziała księdzu Michałowi Sopoćce. Właśnie dzięki jego pomocy wizje siostry zostały uwiecznione w obrazie Jezusa Miłosiernego, namalowanym przez wileńskiego malarza Eugeniusza Kazimirowskiego.

W restaurowanym obecnie drewnianym domku odtworzono celę siostry Faustyny, a także przygotowano pomieszczenia, gdzie pątnicy mogą przez chwilę odpocząć.

W 2000 roku, ogłaszając siostrę Faustynę pierwszą świętą rozpoczynającego się trzeciego tysiąclecia, papież Jan Paweł II zwrócił uwagę, że miłosierdzie jest najważniejszym przesłaniem na nowy wiek. To przesłanie wzmocniło kult Miłosierdzia Bożego.

Więcej informacji znajdziesz tu

 

Góra Krzyży

Wielokrotnie wyburzana, ale nigdy nie zburzona, podpalana, ale nie spalona – Góra Krzyży jest kolejnym symbolem wolności, wiary i nadziei, a dla pątników z całego świata kolejnym miejscem, które należy odwiedzić. W roku 1993 na Górze Krzyży modlił się Papież Jan Paweł II. Ojciec Święty wielokrotnie przywoływał później to miejsce w swoich przemówieniach, na Litwę przysłał zaś krzyż, który umieszczono na wzgórzu. To pod nim rozpoczynają i kończą swoją drogę pielgrzymi.

Na Górze Krzyży można się zapoznać z autentycznymi tradycjami sztuki rzeźbienia krzyży. Uznano, że ta tradycyjna gałąź litewskiej sztuki ludowej ma znaczącą wartość dla ludzkości, a w 2008 roku wpisano ją na Listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości UNESCO.

Znajdujące się nieopodal Szawli wzgórze, na którym stoi tysiące drewnianych krzyży, zostało wpisane przez magazyn podróżniczy Condé Nast Traveler na listę TOP 20 najbardziej przerażających miejsc na świecie. Choć autorzy tego zestawienia nie chcieliby spędzić nocy na Górze Krzyży, to miejsce kojarzy się raczej ze światłem i nadzieją, a jednocześnie odzwierciedla tradycje historyczne i kulturowe Litwy. Szczególną tradycją jest coroczny odpust na Górze Krzyży, który odbywa się w ostatnią niedzielę lipca i przyciąga tysiące pątników.

Więcej informacji znajdziesz tu

 

Szydłowo – miejsce objawień Maryi Panny

Każdy Litwin, zapytany o Szydłowo, odpowiedziałby, że jest to jedno z głównych duchowych centrów Litwy. Ta miejscowość była jednym z pierwszych miejsc objawienia Matki Boskiej w całej Europie. W Szydłowie można odnaleźć wewnętrzny spokój, doświadczyć wielowiekowej tradycji pielgrzymkowej i podziwiać przepiękną architekturę sakralną. Bazylika w Szydłowie, zbudowana w XVIII w. z czerwonej cegły, jest prawdopodobnie ostatnim na Litwie zabytkiem architektury sakralnej późnego baroku. Zdobienia wnętrza od ponad dwóch wieków nie uległy zmianie. Wiernych przyciąga cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Kaplica Objawienia. Wspaniałą 44-metrową budowlę zaprojektował architekt Antanas Vivulskis (Antoni Wiwulski), który jest także autorem projektu Trzech Krzyży na Górze Trzykrzyskiej w Wilnie. Znajdujący się w środku kaplicy ołtarz, który można obejść wokół, został zbudowany na kamieniu, gdzie w roku 1608 ukazała się ludziom Najświętsza Maryja Panna. Szczególnym świętem w Szydłowie jest największy na Litwie odpust, który odbywa się w dniach 7‒15 września.

Więcej informacji znajdziesz tu

 

Bazylika Trocka

Znajdujące się w malowniczym otoczeniu przyrody Troki są historyczną stolicą Litwy, były również siedzibą Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda. Historię tę przypomina nie tylko zamek w Trokach, znajdujący się na jednej z wysp, ale również gotycko-barokowa Bazylika Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, której ten tytuł nadano w 2017 r. Kościół przez wieki był ośrodkiem duchowym Trok – czynny bez przerwy, zawsze był wykorzystywany wyłącznie do celów religijnych.

W Bazylice Trockiej od sześciu stuleci znajduje się cudowny obraz Matki Bożej. W chwili obecnej doliczono się przy obrazie 400 wotów – wyrazów wdzięczności za cudowne łaski, których doznały osoby modlące się tutaj od kilku stuleci. Od 300 lat obraz zdobią korony papieskie – jest to pierwszy na Litwie oficjalnie koronowany obraz. Oryginał obrazu przybył do Trok jako prezent od cesarza bizantyjskiego dla księcia litewskiego Witolda Wielkiego z okazji chrztu. Obraz został przemalowany, jednak niezmiennie jest czczony przez mieszkańców Trok i okolic. Co ciekawe, czczą go nie tylko katolicy, ale również prawosławni i muzułmanie.

Dziś wiele osób wierzących z Litwy i innych krajów odwiedza bazylikę podczas święta Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, które odbywa się 15 sierpnia i 8 września. Pielgrzymka ma 30 km, wyrusza od Ostrej Bramy w Wilnie, by zakończyć się w bazylice w Trokach.

Więcej informacji znajdziesz tu