A. Aleksandravičius

Klasztor w Cytowianach

Proporcjonalny, elegancki, nieduży, z mauzoleum rodzinnym. Taka była wizja klasztoru w Cytowianach, którego budowę rozpoczął na początku XVII w. Andrzej Wołłowicz, chorąży Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zespół klasztorny zaczęto wznosić, nadając mu styl gotycki, który połączono z elementami renesansu, jednak największa jego część jest wykonana w stylu barokowym. Klasztor przetrwał w świetnym stanie aż do naszych czasów. Obecnie stanowi unikalny pomnik architektury. Znajduje się w głębi Litwy, ale ściąga pątników z całego świata.

Działa tutaj centrum dla pielgrzymujących, które oferuje gościom możliwość zakosztowania życia zakonnego – lekcje pisania gęsim piórem i wykonywania różańca, degustacje kwasu chlebowego.