Kretingos rajono savivaldybės administracijos įsigyta ES lėšomis finansuojamo projekto "Bernardinų takais"

Klasztory w Kretyndze

Choć Kretyngę – miasto znajdujące się niedaleko wybrzeża Morza Bałtyckiego – zamieszkuje zaledwie nieco ponad 18 000 mieszkańców, mieści się tam aż pięć czynnych klasztorów! Słynny litewski hetman Jan Karol Chodkiewicz zbudował tutaj kościół, klasztor i miasto Karolstadt (czyli właśnie Kretyngę). Zespół sakralny, na który składa się wiekowy klasztor bernardynów z elegancką architekturą i kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, znajduje się w samym centrum miasta. W czasach sowieckich klasztor był zamknięty, 30 lat temu jednak, po odzyskaniu przez Litwę niepodległości, bracia zakonni wrócili do niego i od tego czasu kontynuują swoją działalność misjonarską.

Pozostałe klasztory w Kretyndze są żeńskie – jest tu jedyny w państwach bałtyckich klasztor Św. Klary, mieszkające w nim siostry słyną z kontemplacyjnego trybu życia i głębokiej pobożności, a mury klasztoru opuszczają tylko w sprawach najpilniejszych. Siostry z klasztoru św. Matki Teresy z kolei pomagają wszystkim tym, którzy utracili zdrowie fizyczne lub psychiczne, zaś zakonnice ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Maryi Nieustającej Pomocy pomagają osobom poszukującym duchowego odpoczynku. Siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Najświętszego Serca uczą w szkole religii, opiekują się zaniedbanymi dziećmi, osobami chorymi i starszymi.