A. Pališkis / „Atrask Raseinius“

Szydłowo – miejsce objawienia Dziewicy Maryi

Każdy Litwin, zapytany o Szydłowo, odpowiedziałby, że jest to jedno z głównych duchowych centrów Litwy. Ta miejscowość była jednym z pierwszych miejsc objawienia Matki Boskiej w całej Europie. Szydłowo jest miejscem, w którym każdy może odnaleźć wewnętrzny spokój, doświadczyć wielowiekowej tradycji pielgrzymkowej i podziwiać przepiękną architekturę sakralną. Bazylika w Szydłowie, zbudowana w XVIII w. z czerwonej cegły, jest prawdopodobnie ostatnim na Litwie zabytkiem architektury sakralnej późnego baroku. Zdobienia wnętrza od ponad dwóch wieków nie uległy zmianie. Wiernych przyciąga cudowny obraz Matki Boskiej z Dzieciątkiem oraz Kaplica Objawienia. Wspaniałą 44-metrową budowlę zaprojektował architekt Antanas Vivulskis, który jest także autorem projektu Trzech Krzyży na Górze Trzykrzyskiej w Wilnie. Znajdujący się w środku kaplicy ołtarz, który można obejść wokół, został zbudowany na kamieniu, na którym w roku 1608 ukazała się ludziom Najświętsza Maria Panna. Szczególnym świętem w Szydłowie jest największy na Litwie odpust, który odbywa się w dniach 7‒15 września.